Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α' τόμος, Δ.Καμπούρογλου




ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΠΗΓΑΙ, ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ κ.ά. 


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Β' τόμος, Δ.Καμπούρογλου



Περίοδος Πρώτη 
1458-1687 
 Τουρκοκρατία
Προεισαγωγή Εισβολή και Πανωλεθρία, Πολιορκία κάστρου της Ακροπόλεως, Πολιορκία και Συνθηκολόγησις, Κατάληψις Ακροπόλεως, ο Παρθενών τζαμί, ο Μωάμεθ εν Αθήναις κ.ά.


Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016