Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ


ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΑΝΤΙΓΝΩΣΗ - τα Δεκανίκια του Καπιταλισμού

Η «Αντιγνώση, τα Δεκανίκια του Καπιταλισμού» θέτει ένα πρόβλημα που ποτέ ως τώρα δεν έχει ερευνηθεί αντικειμενικά και καίρια.
Πως καταποντίστηκε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός; 
Γιατί; 
Ποιους εξυπηρετούσε ο αφανισμός του;
Και γιατί θεωρήθηκε απαραίτητο να ξεριζωθεί η ελληνική παιδεία προκειμένου να επιβιώσει ο χριστιανισμός;
Οι πολιτισμοί που καταστράφηκαν ολοκληρωτικά και αφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης δέχτηκαν επιδρομές από ορδές βαρβάρων.
Όπως ο Μυκηναϊκός από τους Δωριείς και ο Χαναανικός από τους Εβραίους. Αλλά ο χριστιανισμός εμφανίζεται σα θρησκεία.
Και το ίδιο ισχυρίζεται ως σήμερα.
Πως έδρασε όμως σα βαρβαρική επιδρομή;
Και γιατί λειτούργησε σαν καταλύτης κάθε ελληνικού στοιχείου, μετερχόμενος μέσα που μόνο ο ναζισμός μεταχειρίστηκε;
Ο χριστιανισμός ισχυρίστηκε, και ισχυρίζεται ακόμη, πως μοναδικό του κίνητρο ήταν η Σωτηρία.
Σύμφωνοι. Αλλά τίνος;
Μα της συσσώρευσης του Πλούτου και της Εξουσίας.
Αυτός είναι ο στόχος τούτου του βιβλίου.

ΑΝΤΙΓΝΩΣΗ - τα Δεκανίκια του Καπιταλισμού

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ~ ΑΠΑΝΤΑ

Ο χορός των Μουσών. Ν. Γύζη

Περικλής Γιαννόπουλος, Άπαντα, Ελεύθερη Σκέψις, 1988/99.

«Η σύγχρονος ζωγραφική», «Προς τους καλλιτέχνες μας», «Ξενομανία», «Προς την Ελληνικήν Αναγέννησιν», «Τηλεφωνήματα», «Ελληνική Γραμμή», «Ελληνικόν Χρώμα», «Και περί Ελληνικής Μουσικής τίποτε;», «Ελληνικήν Μουσικήν Εμπρός», «Νέον Πνεύμα», «Έκκλησις προς το Πανελλήνιον Κοινόν».
Στην πραγματικότητα έχει γράψει περισσότερα ο Γιαννόπουλος, αλλά, όσα σώζονται, πρέπει να τά ψάξουμε στις βιβλιοθήκες. Επιφυλλάσσομαι και γι' αυτό.